Úvod » Naše služby
NAŠE SLUŽBY

VŠETKO PRE VAŠU WEBSTRÁNKU!

Original software © 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK

► Naša ponuka:
V našej ponuke nájdete kompletné služby pre Váš web. Poskytujeme zhotovenie grafických návrhov a grafických prvkov, vyhotovenie, napĺňanie a správu databáz, marketingové služby, registráciu domén, výber a registráciu webhostingu, výrobu, inštaláciu a administráciu kompletných statických aj dynamických web stránok, portálov a špecializovaných systémov rôznej štruktúry, robustnosti a funkčnosti.

MCW Development

Predstavy naších klientov dokážeme kvalitne a spoľahlivo pretransformovať do vzhľadu a funkcionality ich stránok. Vďaka rozsiahlým znalostiam, vysokej efektivite a dlhoročným skúsenostiam dokážeme rýchlo a úspešne reagovať na takmer všetky ich požiadavky. Naším cieľom je obojstranná spokojnosť.

MCW Administration

Všetkým klientom, ktorí sa rozhodnú zveriť správu svojej web stránky, portálu alebo aplikácie do naších rúk, ponúkame rýchlu odozvu na požadované zmeny, potrebné doplnky či prípadné technické alebo aj iné prevádzkové problémy a garantujeme náš aktívny prístup po celú dobu správcovania.
► Web development:
Dostali ste skvelý nápad ako sa prezentovať alebo si privyrobiť na webe? Chcete prostredníctvom internetu predstaviť seba, svoju firmu, nejaké podujatie alebo akciu? Máte jasný zámer, ale neviete ako ho zrealizovať na webe? Dovoľte, aby sme Vám ponúkli naše kvalitné produkty a služby, ktoré sú odrazom naších rozsiahlých znalostí a bohatých skúsenosti.

RESPONZÍVNO-ADAPTÍVNE STRÁNKY PRE KAŽDÉHO!

Softvér pre naše webové stránky je naprogramovaný tak, aby sa ich vzhľad a prípadne aj obsah automaticky menil podľa zariadenia na ktorom sa zobrazujú. Vaša webstránka jednoducho musí vyzerať skvele na čomkoľvek, vždy a všade!
Pri vývoji a tvorbe nových webových stránok vychádzame z predpokladu, že väčšina klientov je len klasickým užívateľom webového priestoru a nemá dostatok znalostí a informácií o tom, čo všetko, kedy a ako je nutné urobiť pre dosiahnutie úspešnej realizácie svojho zámeru na webe. Preto s každým klientom aktívne komunikujeme, pozorne načúvame jeho požiadavkám, navrhujeme riešenia a tak spoločne, krok za krokom napredujeme ku konečnej realizácii celého projektu.
Našou hlavnou úlohou v procese vývoja a výroby webovej stránky je zabezpečiť v úzkej spolupráci s klientom nasledujúce parametre výsledného produktu a teda dosiahnúť:
 1. logické a prehľadné usporiadnie jednotlivých prvkov stránky tak, aby sa v nej jej užívateľ rýchlo zorientoval a dokázal ju bez akýchkoľvek problémov intuitívnym a užívateľsky priateľským spôsobom používať,
 2. konzistentnosť jednotlivých stránok tak, aby návštevníci nemali pocit, že sú na návšteve novej webovej stránky zakaždým, keď zavolajú jej ďalší obsah,
 3. súrodosť farieb použitím vhodnej farebnej škály z palety farieb tak, aby stránka nebola na pohľad "bolestivá" a/alebo nečítateľná.
 4. funkčnú presnosť, spoľahlivosť a rýchlosť použitím vhodnej technológie, vhodných algoritmov pri kódovaní stránky, prepojení s databázou a jej optimalizáciou tak, aby stránka vykonávala všetky činnosti bez zbytočných prestojov a presne podľa klientom vopred definovaných špecifikácií.
 5. responzivitu a adaptatívnosť tak, aby sa vzhľad a obsah stránky automaticky prispôsoboval použitému zariadeniu.
 6. bezpečnosť tak, aby sa k autorizovaným zónam stránky dostali len autorizované osoby, vrátane zabezpečenia činnosti formulárov pomocou použitia výhod validátorov a antispamového kódu a ochrany prístupových údajov pomocou hash kódovania (SHA-256 a pod.).
■ Kódovanie:
 
Máme technické možnosti a schopnosti, ktoré nám dovoľujú vyrobiť takmer všetko, čo je viditeľné prostredníctvom webového prehliadača. Či už hľadáte prezentačné webové stránky, efektívne riešenia elektronického obchodovania, vlastnú webovú alebo mobilnú aplikáciu, môžeme vám pomôcť dosiahnúť výsledky, ktoré očakávate.
■ Grafika:
Pri grafickom spracovaní zosúlaďujeme estetické cítenie zákazníka, jedinečnosť grafických prvkov a celkovú atraktívnosť stránky. Uvedomujeme si, že každá stránka ktorú vyrobíme bude reprezentovať predovšetkým klienta, musí slúžiť jeho schopnostiam a potrebám, úspešne realizovať jeho zámery a preto v žiadnom prípade našou stratégiou nie je presviedčať zákazníka o aplikovaní naších predstáv, ale len ponúknuť mu využitie znalostí a skúseností, ktorými disponujeme a čo najkvalitnejšie "pretaviť" jeho predstavy do reality. Samozrejme, že každému klientovi sme pripravení poradiť tak, aby bol s finálnym produktom maximálne spokojný.
■ Komplexnosť:
Po dohode a so súhlasom klienta sme pripravení vyrobiť a sprevádzkovať web stránku, blog, portál či systém tzv. na kľúč. Vykonáme všetky kroky a opatrenia potrebné na dosiahnutie požadovaného cieľa.
 • navrhneme vhodnosť, zistíme prístupnosť a zaregistrujeme Vašu novú doménu
 • vypracujeme porovnávaciu štúdiu, v ktorej Vám navrhneme poskytovateľa a vhodný typ webhostingu
 • spoločne vypracujeme vzhľad a funkcionalitu
 • spracujeme podklady, zhotovíme produkt, naplníme databázy a kvalitne otestujeme
 • vykonáme inštaláciu a konfiguráciu
 • vykonáme SEO (Search Engine Optimization) a zaregistrujeme do katalógových vyhľadávačov
 • poskytneme užívateľské školenie
 • poskytneme marketingové a správcovské služby
► Web administration:
Zistili ste, že prevádzkovanie a poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky alebo portálu je príliš nákladná a časovo náročná záležitosť? Vyskytujú sa príliš často problémy, ktoré musíte akútne riešiť a zasahujú do vašich plánov tak, že už nemáte čas na žiadne iné aktivity? Nezúfajte, máme pre vás riešenie!
Pri správe webových stránok a portálov sa staráme o ich stabilný chod tak, aby klient nebol zbytočne zaťažovaný aktuálnymi prevádzkovými záležitosťami. Kedykoľvek je to potrebné vykonávame upgrade softvéru, update obsahu, zálohovanie, riešime otázky databázy, webhostingu a domény, monitorujeme funkcie a dolaďujeme ich tak, aby sa kontinuálne zachovala resp. aj zvyšovala výkonnosť stránky, jej vzhľad, presná funkčnosť, aktuálnosť a dôveryhodnosť. Aktívne vykonávame všetky činnosti za účelom monitoringu a zvyšovania návštevnosti, poskytujeme marketingovú podporu. Pri ecommerce produktoch navyše ponúkame asistenčné služby súvisiace priamo s prezentáciou a predajom tovarov a služieb na webe.
Čo teda klient dosiahne využívaním naších správcovských /freelancer virtual assistant outsourcing sites/ služieb?
 1. významne ušetrí čas na ďalšie svoje pracovné alebo osobné aktivity
 2. významne ušetrí prevádzkové náklady
 3. významne ušetrí náklady na ďalší vývoj a rozvoj webovej stránky alebo portálu
 4. získa rýchlu odozvu na prednesené požiadavky
 5. získa aktívnu odbornú podporu a poradenstvo
 6. získa profesionálny dohľad nad chodom a návštevnosťou
Všetky naše správcovské služby a činnosti vykonávame s maximálnou ostražitosťou, profesionálnym a citlivým prístupom k dátam, pri zachovaní dôvernosti o všetkých prevádzkových záležitostiach a údajoch zverených do správy.
Žiadosť o cenovú ponuku:
Každý projekt je iný a potrebujeme porozumieť tomu čo hľadáte, aby sme na Vaše požiadavky a očakávania dokázali reagovať čo najpresnejšie. Existuje mnoho typov a spôsobov budovania webových stránok, z ktorých každá má odlišné výhody a nevýhody a samozrejme aj cenové ohodnotenie. Ak je to možné, projekt čo najpodrobnejšie špecifikujte.
Vyplňte, len ak už web stránka existuje!
Potrebujem pomôcť s:
Čo najpodrobnejšie opíšte rozsah požadovaných služieb a činností, aké funkcie má obsahovať web stránka, aké časti a podklady dodáte hotové, požadované časové obdobie na zhotovenie alebo na poskytovanie správcovských činností, ...
Osobné údaje /meno, email/ uvedené v tomto formulári neslúžia na ďalšie spracovanie! Sú určené výlučne na kontaktné účely v predmetnej záležitosti!
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK