Úvod » Referencie
Referencie
Ponúkame Vám niekoľko ukážok zložitejších stránok. Vzhľad a funkcie boli v niektorých prípadoch vyrobené pod silným a nemenným vplyvom požiadaviek klientov a teda konečný výsledok sa vždy nemusí plne zhodovať s našími predstavami.
PRACUJEME PRE VÁS, TVORÍME PODĽA VÁS!
Doplnky
Atraktívnosť a samotnú návštevovanosť stránky môžu výraznou mierou ovplyvniť tzv. doplnky. Tie stránku nielen graficky spestrujú, ale svojím zameraním neraz aj funkčne skvalitňujú, pretože podstatne rozširujú rozsah ňou poskytovaných služieb. Vo väčšine prípadov sú dôležitou súčasťou stránky. Vhodný počet a špecializácia takýchto doplnkov dokáže Vašu stránku odlíšiť od stránok konkurencie. To má samozrejme kladný vplyv na úspešnosť dosiahnutia cieľa, pre ktorý bola vlastne vytvorená. V nasledujúcej časti Vám ponúkame niekoľko príkladov doplnkov, ktoré sme už v našich projektoch použili.
Štvrtok, 23. mája 2024 meniny Vaše IP: 3.215.186.30
Predpoveď počasia
Počasie pre kraj:
Počasie pre kraj:
BRATISLAVSKÝ KRAJ Počasie
► Cestná premávka:
Priemerné ceny (€) pohonných látok v SR za obdobie 9 / 2019
Natural95
1,328
Natural98
1,513
LPG
0,568
Nafta
1,222
Zdroj: Štatistický úrad SR
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2019
Nehody
281
Ťažké zranenia
17
Usmrtenia
5
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia:
Učebné osnovy vydané MDVaRR SR podľa zákona č. 93/2005 Z. z. pre kurzy
► Zdravie a kondícia:
► Financie:
Žiadosť o cenovú ponuku:
Každý projekt je iný a potrebujeme porozumieť tomu čo hľadáte, aby sme na Vaše požiadavky a očakávania dokázali reagovať čo najpresnejšie. Existuje mnoho typov a spôsobov budovania webových stránok, z ktorých každá má odlišné výhody a nevýhody a samozrejme aj cenové ohodnotenie. Ak je to možné, projekt čo najpodrobnejšie špecifikujte.
Vyplňte, len ak už web stránka existuje!
Potrebujem pomôcť s:
Čo najpodrobnejšie opíšte rozsah požadovaných služieb a činností, aké funkcie má obsahovať web stránka, aké časti a podklady dodáte hotové, požadované časové obdobie na zhotovenie alebo na poskytovanie správcovských činností, ...
Osobné údaje /meno, email/ uvedené v tomto formulári neslúžia na ďalšie spracovanie! Sú určené výlučne na kontaktné účely v predmetnej záležitosti!
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK