MyConnWeb.sk

VŠETKO PRE VAŠU WEBSTRÁNKU!

Original software © 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK

► O nás:
Našu činnosť sme začali v roku 2002. Dnes sme už stabilným a spoľahlivým článkom v segmente tvorcov a poskytovateľov služieb na webe. Poskytujeme originálne, vysokokvalitné, vysokoefektívne webovské konštrukcie a dizajnérske riešenia, ktoré naším klientom pomáhajú zvýšiť konkurencieschopnosť poskytovaním online služieb a prezentovaním sa užívateľsky prívetivým a graficky atraktívnym spôsobom.
Našu činnosť sme začali v roku 2002. Dnes sme už stabilným a spoľahlivým článkom v segmente tvorcov a poskytovateľov služieb na webe. Poskytujeme originálne, vysokokvalitné, vysokoefektívne webovské konštrukcie a dizajnérske riešenia, ktoré naším klientom pomáhajú zvýšiť konkurencieschopnosť poskytovaním online služieb a prezentovaním sa užívateľsky prívetivým a graficky atraktívnym spôsobom.
Našu činnosť sme začali v roku 2002. Dnes sme už stabilným a spoľahlivým článkom v segmente tvorcov a poskytovateľov služieb na webe. Poskytujeme originálne, vysokokvalitné, vysokoefektívne webovské konštrukcie a dizajnérske riešenia, ktoré naším klientom pomáhajú zvýšiť konkurencieschopnosť poskytovaním online služieb a prezentovaním sa užívateľsky prívetivým a graficky atraktívnym spôsobom.
► Naše služby:
V našej ponuke nájdete kompletné služby pre Váš web. Poskytujeme zhotovenie grafických návrhov a grafických prvkov, vyhotovenie, napĺňanie a správu databáz, marketingové služby, registráciu domén, výber a registráciu webhostingu, výrobu, inštaláciu a administráciu kompletných statických aj dynamických web stránok, portálov a špecializovaných systémov rôznej štruktúry, robustnosti a funkčnosti.
  • MCW Development - Predstavy naších klientov dokážeme kvalitne a spoľahlivo pretransformovať do vzhľadu a funkcionality ich stránok. Vďaka rozsiahlým znalostiam, vysokej efektivite a dlhoročným skúsenostiam dokážeme rýchlo a úspešne reagovať na takmer všetky ich požiadavky. Naším cieľom je obojstranná spokojnosť.
  • MCW Administration - Všetkým klientom, ktorí sa rozhodnú zveriť správu svojej web stránky, portálu alebo aplikácie do naších rúk, ponúkame rýchlu odozvu na požadované zmeny, potrebné doplnky či prípadné technické alebo aj iné prevádzkové problémy a garantujeme náš aktívny prístup po celú dobu správcovania.

RESPONZÍVNO-ADAPTÍVNE STRÁNKY PRE KAŽDÉHO!

Softvér pre naše webové stránky je naprogramovaný tak, aby sa ich vzhľad a prípadne aj obsah automaticky menil podľa zariadenia na ktorom sa zobrazujú. Vaša webstránka jednoducho musí vyzerať skvele na čomkoľvek, vždy a všade!
► Z našej tvorby:
Máme technické schopnosti, ktoré nám umožňujú vyrobiť takmer všetko, čo je viditeľné prostredníctvom webového prehliadača. Či už hľadáte jednoduché webové stránky, efektívnejšie riešenie elektronického obchodovania, vlastnú webovú alebo mobilnú aplikáciu, môžeme vám pomôcť dosiahnúť výsledky, ktoré očakávate.
 

PRACUJEME PRE VÁS, TVORÍME PODĽA VÁS!

Pri grafickom spracovaní zosúlaďujeme estetické cítenie zákazníka, jedinečnosť grafických prvkov a celkovú atraktívnosť stránky. V žiadnom prípade našou stratégiou nie je presviedčať zákazníka o aplikovaní naších predstáv, ale len "pretaviť" jeho predstavy do reality. Samozrejme, že v prípade požiadavky sme každému klientovi pripravení poradiť a usmerniť ho tak, aby bol s finálnym produktom maximálne spokojný.
Žiadosť o cenovú ponuku:
Každý projekt je iný a potrebujeme porozumieť tomu čo hľadáte, aby sme na Vaše požiadavky a očakávania dokázali reagovať čo najpresnejšie. Existuje mnoho typov a spôsobov budovania webových stránok, z ktorých každá má odlišné výhody a nevýhody a samozrejme aj cenové ohodnotenie. Ak je to možné, projekt čo najpodrobnejšie špecifikujte.
Vyplňte, len ak už web stránka existuje!
Potrebujem pomôcť s:
Čo najpodrobnejšie opíšte rozsah požadovaných služieb a činností, aké funkcie má obsahovať web stránka, aké časti a podklady dodáte hotové, požadované časové obdobie na zhotovenie alebo na poskytovanie správcovských činností, ...
Osobné údaje /meno, email/ uvedené v tomto formulári neslúžia na ďalšie spracovanie! Sú určené výlučne na kontaktné účely v predmetnej záležitosti!
► MCW prehlásenie:

PRACUJEME PRE BEZPEČNÝ WEB!

Tešíme sa na každého klienta, ale zároveň sa aj snažíme, aby výsledky našej práce poskytovali služby a informácie len s nezávadným obsahom. Vyhradzujeme si preto právo odmietnúť zákazky, ktorých obsah sa nezhoduje so zdravým vývojom a dôstojným životom každého jedinca či skupiny ľudí, zasahujú do ich práv, spôsobujú újmu na cti, propagujú nedemokratické hnutia a strany alebo sú hrubým spôsobom v rozpore so všeobecne zaužívanými etickými a právnymi princípmi.
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK