Úvod » Referencie » Doplnky » Riešené dopravné situácie
Riešené križovatky a iné dopravné situácie
Situácia č. 1
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Obe vozidlá idú rovno.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Modrý automobil, žltý automobil

Riešenie: Podľa § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava. Preto ako prvé pôjde cez križovatku modré auto a až potom žlté.

Situácia č. 2
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Modré vozidlo ide rovno a červené smeruje doľava.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil

Riešenie: Podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič odbočujúci vľavo povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Teda ako prvé pôjde cez križovatku modré auto a až potom červené.

Situácia č. 3
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Žlté vozidlo smeruje doľava a červené doprava.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Červený automobil, žltý automobil

Riešenie: Podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič odbočujúci vľavo povinný prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Teda ako prvé vozidlo pôjde cez križovatku červené auto a až potom žlté.

Situácia č. 4
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené vozidlo smeruje doľava, modré a zelené vozidlá idú rovno.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil, zelený automobil

Riešenie: § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava. V našom prípade má zelené auto sprava červené a modré auto má sprava zelené. Podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič odbočujúci vľavo povinný prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. V našom prípade musí dať vľavo odbučujúce červené auto prednosť modrému.
Teda ako prvé vozidlo vojde do križovatky červené vozidlo, pretože nikomu nemusí dávať prednosť sprava. Musí však dať prednosť modrému autu. Modré auto však musí dať prednosť zelenému.
Následne ako druhé pôjde cez križovatku zelené vozidlo, potom prejde modré auto a po jeho odchode doknčí odbočenie červené auto.

Situácia č. 5
Cesty nie sú označené dopravnýmy značkami, premávka nie je riadená. Zelené vozidlo smeruje doprava, modré a červené vozidlá idú rovno.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil, zelený automobil

Riešenie: Podľa § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava. Teda ako prvé vozidlo pôjde cez križovatku červené auto a keďže zelené auto má síce po pravej strane červené vozidlo, ale nijako ho svojou jazdou neobmedzuje, može prejsť križovatkou súčasne s ním. Nakoniec prejde križovatkou modrý automobil, pretože ten musí dať prednosť vodičovi zeleného vozidla podľa horeuvedeného ustanovenia zákona o cestnej premávke.

Celkom: 20 Na stránke: 5 Strán: 4 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4  
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK