Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Pri resuscitácii je pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov:
5 : 1
15 : 2
30 : 2
2. Postihnutému po úraze hrozí šok. Čo urobíte?
uložíte ho na chrbát a dvihnete mu hlavu
sledujete jeho životné funkcie, čakáte na prvé príznaky a potom sa rozhodnete
uložíte ho na chrbát a dvihnete mu dolné končatiny
3. Medzi pasívne bezpečnostné vybavenie osobného automobilu patrí:
opierka hlavy
helma
lekárnička
4. Pri poskytovaní prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom nízkeho napätia v domácnosti je, podľa možnosti, nutné ako prvé:
kričať o pomoc a prerušiť prívod elektrického prúdu do tela postihnutého
volať elektrikárov
volať záchrannú zdravotnú službu
5. Osoba so znakmi srdcového záchvatu by mala:
vykonať návštevu u svojho lekára
rýchlo sa dopraviť dopravným prostriedkom do najbližšej nemocnice
volať linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
6. U postihnutých v bezvedomí hrozí upchatie dýchacích ciest, ku ktorému prispieva aj tzv. zapadnutie jazyka. Život zachraňujúcim úkonom môže byť:
dvihnutie brady s miernym záklonom hlavy (manéver „prst – brada“)
vytiahnutie jazyka prstami
silný záklon hlavy a vytiahnutie jazyka
7. Hmatateľným prejavom činnosti srdca je:
teplota končatín
pulz
farba kože
8. Medzi nepriame známky funkčnosti krvného obehu u postihnutého, ktorý je v bezvedomí, zaraďujeme:
dýchanie, prehĺtanie, kašeľ, pohyb (samovoľne alebo ako reakcia na podráždenie)
slabo hmatateľný pulz na krčnej tepneslabo hmatateľný pulz na krčnej tepne
poranenie, ktoré nekrváca
9. Pri závažnej dopravnej nehode je nepriamy svedok nehody (vodič iného auta) zo zákona povinný:
zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, volať záchrannú zdravotnú službu
zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, volať záchrannú zdravotnú službu a poskytnúť prvú pomoc postihnutým
zhodnotiť situáciu a ísť vlastným dopravným prostriedkom pre pomoc
10. Koľko % kyslíka obsahuje vzduch?
20,9
26
60
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK