Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Najčastejšou príčinou šoku pri úrazoch je:
vonkajšie a/alebo vnútorné krvácanie – strata objemu krvi
slabá činnosť srdca
závažná alergická reakcia
2. Ak sa postihnutý pri vedomí sťažuje na silné bolesti v oblasti krku, chrbta, v hrudnej alebo driekovej oblasti, nemôže hýbať končatinami a necíti na nich dotyk máte podozrenie na:
infarkt myokardu
zlomeninu chrbtice a poškodenie miechy
šokový stav
3. Osoba so znakmi srdcového záchvatu by mala:
vykonať návštevu u svojho lekára
rýchlo sa dopraviť dopravným prostriedkom do najbližšej nemocnice
volať linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
4. Hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd je:
nesprávne konanie človeka
technický stav vozidla
vek vodičov
5. V rámci poskytovania prvej pomoci laikmi je pri resuscitácii dospelých aj detí odborníkmi odporúčaný tzv. všeobecný algoritmus (striedať 30 stlačení hrudníka a 2 záchranné vdychy). Súčasne sa však tvrdí, že pri resuscitácií detí sú odchýlky, ktoré všeobecný algoritmus urobia pre ne vhodnejším. Rozdiel medzi resuscitáciou detí a resuscitáciou dospelých spočíva v nasledovnom:
u detí začíname so stláčaním hrudníka
u dospelých nezačíname so stláčaním hrudníka
u detí začíname záchrannými vdychmi, u dospelých začíname stláčaním hrudníka
6. Najjednoduchšia prvá pomoc pri zlomenine dlhých kostí dolných končatín je:
priloženie zdravej končatiny k poškodenej, vyplnenie priestoru medzi nimi mäkkou tkaninou a fixovanie končatín k sebe
priloženie dlahy na poranenú končatinu a jej znehybnenie nad a pod kĺbmi
znehybnenie končatiny jej fixáciou po oboch stranách
7. Koľko % kyslíka obsahuje vzduch?
20,9
26
60
8. Pri poraneniach hlavy myslíte na možnosť poranenia:
krčnej chrbtice
ciev na krku
hrudníka
9. Kardiopulmonálna resuscitácia znamená:
striedanie stláčania hrudníka a dýchania z pľúc do pľúc
len stláčanie hrudníka
len dýchanie z pľúc do pľúc
10. Pri poskytovaní prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom nízkeho napätia v domácnosti je, podľa možnosti, nutné ako prvé:
kričať o pomoc a prerušiť prívod elektrického prúdu do tela postihnutého
volať elektrikárov
volať záchrannú zdravotnú službu
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK