Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Rautekov hmat používame pri:
nasadení krčného goliera
vyslobodzovaní postihnutého z havarovaného auta
zastavení krvácania
2. Medzi nepriame známky funkčnosti krvného obehu u postihnutého, ktorý je v bezvedomí, zaraďujeme:
dýchanie, prehĺtanie, kašeľ, pohyb (samovoľne alebo ako reakcia na podráždenie)
slabo hmatateľný pulz na krčnej tepneslabo hmatateľný pulz na krčnej tepne
poranenie, ktoré nekrváca
3. Hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd je:
nesprávne konanie človeka
technický stav vozidla
vek vodičov
4. Pri závažnej dopravnej nehode je nepriamy svedok nehody (vodič iného auta) zo zákona povinný:
zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, volať záchrannú zdravotnú službu
zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, volať záchrannú zdravotnú službu a poskytnúť prvú pomoc postihnutým
zhodnotiť situáciu a ísť vlastným dopravným prostriedkom pre pomoc
5. Bezprostrednou príčinou dusenia môže byť:
úraz hrudníka
bolesť hlavy
popálenie v oblasti končatín
6. Kardiopulmonálna resuscitácia znamená:
striedanie stláčania hrudníka a dýchania z pľúc do pľúc
len stláčanie hrudníka
len dýchanie z pľúc do pľúc
7. Medzi pasívne bezpečnostné vybavenie osobného automobilu patrí:
opierka hlavy
helma
lekárnička
8. Transport kyslíka pre zachovanie života sa uskutočňuje z:
atmosféry do pľúc, potom do krvi a nakoniec prostredníctvom krvného obehu do buniek ľudského tela
kyslíkovej bomby cez dýchaciu masku do pľúc
okolitého vzduchu cez dýchacie cesty do krvi
9. Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:
uvoľnenie dýchacích ciest
volanie záchrannej zdravotnej služby
vybratie cudzieho telesa z rany
10. Čo znamená v rámci prvej pomoci pojem „nedýcha normálne”:
kašeľ
rýchle dýchanie
krátke, úsilné, lapavé dychy
© 2002 - 2018 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2018 MYCONNWEB.SK