Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Najčastejšou príčinou náhleho ohrozenia života je prerušenie alebo výrazné zníženie dodávky kyslíka pre mozgové bunky na viac ako:
4 až 5 minút
1 až 3 minúty
15 minút
2. Postupy pri ošetrení. Postihnutý je pri vedomí a nespolupracuje. Postup ošetrenia:
vykonáme možné úkony prvej pomoci a voláme záchranný systém
pokúšame sa za mierneho násilia vykonať vyšetrenie celého tela
do príchodu odbornej pomoci sa s postihnutým nerozprávame, aby sme ho nezaťažovali
3. Pri resuscitácii je pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov:
5 : 1
15 : 2
30 : 2
4. Pri dusení sa, pri ktorom záchranca zistí známky úplného upchania dýchacích ciest cudzím telesom, sa postihnutému v rámci poskytnutia prvej pomoci ako jeden z úkonov na uvoľnenie dýchacích ciest vykoná:
maximálne 5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v predklone
5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v záklone
požiadame postihnutého aby nadskakoval v predklone
5. Priamym diagnostickým znakom dýchania je:
teplota a farba kože
dvíhanie hrudníka
kapilárny návrat
6. PVC rúška 20 x 20 cm (lekárnička) sa používa pri:
ošetrení otvoreného poranenia hrudníka (strelné, bodné prenikajúce poranenie)
izolovanie poraneného v chladnom prostredí
prekrytie silne krvácajúcich rán
7. Frekvencia stláčania hrudníka pri resuscitácii má byť:
100/min.
40/min.
120/min.
8. Osoba so znakmi srdcového záchvatu by mala:
vykonať návštevu u svojho lekára
rýchlo sa dopraviť dopravným prostriedkom do najbližšej nemocnice
volať linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
9. Definícia prvej pomoci:
prvá pomoc je súbor opatrení alebo liečenie, ktoré sa pri poranení alebo náhlom ochorení poskytne postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením
prvá pomoc je súbor opatrení alebo liečenie, ktoré sa poskytne len pri poranení
prvá pomoc je súbor opatrení alebo liečenie, ktoré sa poskytne len pri náhlom ochorení
10. Medzi základné ciele poskytnutia prvej pomoci postihnutému patrí:
zabrániť ďalšiemu poškodeniu zdravia
zistiť najbližšieho príbuzného postihnutého
zistiť, v ktorej nemocnici bol už liečený
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK