Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Čo nepatrí k povinnému vybaveniu autolekárničky?
trojrohá šatka
dlaha na znehybnenie
nožnice
2. U postihnutého v bezvedomí môžeme dýchacie cesty spriechodniť:
nadvihnutím brady a miernym záklonom hlavy
údermi medzi lopatky
vytiahnutím jazyka
3. Po ošetrení závažného krvácania alebo súčasne s ošetrením uložíme postihnutého do:
úľavovej polohy
protišokovej polohy
stabilizovanej polohy
4. Kedy nemusí záchranca poskytnúť prvú pomoc?
ak by sa pri poskytovaní prvej pomoci unavil
ak by si pri poskytovaní prvej pomoci znehodnotil oblečenie
ak by bol pri poskytovaní prvej pomoci ohrozený na živote
5. Pri poskytovaní prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom nízkeho napätia v domácnosti je, podľa možnosti, nutné ako prvé:
kričať o pomoc a prerušiť prívod elektrického prúdu do tela postihnutého
volať elektrikárov
volať záchrannú zdravotnú službu
6. Prvá pomoc pri epileptickom záchvate:
zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu a uvoľniť odev, násilne otvoriť ústa kvôli zabezpečeniu dýchania, po odznení kŕčov uložiť do BSP
zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu a uvoľniť odev, násilne otvoriť ústa kvôli zabezpečeniu dýchania, po odznení kŕčov uložiť do BSP
zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu, násilne mu brániť v pohybe, snažiť sa ho prebudiť, po odznení záchvatu uložiť do BSP
7. Hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd je:
nesprávne konanie človeka
technický stav vozidla
vek vodičov
8. Kardiopulmonálna resuscitácia znamená:
striedanie stláčania hrudníka a dýchania z pľúc do pľúc
len stláčanie hrudníka
len dýchanie z pľúc do pľúc
9. Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Musíme si však uvedomiť nebezpečenstvo prenosného ochorenia. Prevenciou je použitie:
ochranných rukavíc (sú v lekárničke)
papierovej vreckovky
prirodzených obranných mechanizmov záchrancu
10. Priamym diagnostickým znakom dýchania je:
teplota a farba kože
dvíhanie hrudníka
kapilárny návrat
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK