Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Najjednoduchšia prvá pomoc pri zlomenine dlhých kostí dolných končatín je:
priloženie zdravej končatiny k poškodenej, vyplnenie priestoru medzi nimi mäkkou tkaninou a fixovanie končatín k sebe
priloženie dlahy na poranenú končatinu a jej znehybnenie nad a pod kĺbmi
znehybnenie končatiny jej fixáciou po oboch stranách
2. Rautekov hmat používame pri:
nasadení krčného goliera
vyslobodzovaní postihnutého z havarovaného auta
zastavení krvácania
3. Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Musíme si však uvedomiť nebezpečenstvo prenosného ochorenia. Prevenciou je použitie:
ochranných rukavíc (sú v lekárničke)
papierovej vreckovky
prirodzených obranných mechanizmov záchrancu
4. Protišoková poloha je:
poloha so zaklonenou hlavou
vodorovná poloha na bruchu s pokrčenými dolnými končatinami
vodorovná poloha na chrbte so zdvihnutými dolnými končatinami približne do výšky 30 cm
5. Pri poskytovaní prvej pomoci pri poranení hrudníka je vhodná poloha:
v polosede s natočením na poranenú stranu
poležiačky s natočením na neporanenú stranu
poležiačky s natočením na poranenú stranu
6. Ak je postihnutý pri vedomí a príznaky šoku sú v dôsledku srdcového záchvatu alebo poranenia hrudníka, uložíme ho do:
protišokovej polohy
polo sediacej polohy
stabilizovanej polohy
7. Čo nepatrí k povinnému vybaveniu autolekárničky?
trojrohá šatka
dlaha na znehybnenie
nožnice
8. Ochrannú prilbu motocyklistom a iným snímame pred odborným ošetrením len ak:
má postihnutý poranenú hlavu
to chce postihnutý, lebo ho tlačí
bráni dýchaniu
9. Kardiopulmonálna resuscitácia znamená:
striedanie stláčania hrudníka a dýchania z pľúc do pľúc
len stláčanie hrudníka
len dýchanie z pľúc do pľúc
10. Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:
uvoľnenie dýchacích ciest
volanie záchrannej zdravotnej služby
vybratie cudzieho telesa z rany
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK