Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Dospelý postihnutý je pri vedomí, dusí sa a híkavo dýcha. Záchranca v rámci poskytnutia prvej pomoci na spriechodnenie dýchacích ciest najskôr použije:
povzbudzovanie postihnutého do kašľa
maximálne 6 úderov medzi lopatky
vyčistenie ústnej dutiny
2. Koľko % kyslíka obsahuje vzduch?
20,9
26
60
3. Protišoková poloha je:
postihnutý je v ležiacej polohe na chrbte so zdvihnutými a vystretými dolnými končatinami (ak to povaha poranenia umožňuje) do výšky cca 30 – 40 cm
postihnutý je v ležiacej polohe na boku so zdvihnutými dolnými končatinami do výšky cca 30 – 40 cm
postihnutý je v polohe, ktorej bol nájdený a má dvihnuté horné končatiny nad úroveň srdca
4. V rámci poskytovania prvej pomoci laikmi je pri resuscitácii dospelých aj detí odborníkmi odporúčaný tzv. všeobecný algoritmus (striedať 30 stlačení hrudníka a 2 záchranné vdychy). Súčasne sa však tvrdí, že pri resuscitácií detí sú odchýlky, ktoré všeobecný algoritmus urobia pre ne vhodnejším. Rozdiel medzi resuscitáciou detí a resuscitáciou dospelých spočíva v nasledovnom:
u detí začíname so stláčaním hrudníka
u dospelých nezačíname so stláčaním hrudníka
u detí začíname záchrannými vdychmi, u dospelých začíname stláčaním hrudníka
5. Ktorú skupinu funkcií ľudského organizmu zaraďujeme medzi základné životné funkcie?
vedomie, dýchanie, cítenie
krvný obeh, vedomie, trávenie
vedomie, dýchanie, krvný obeh
6. Pri dusení sa, pri ktorom záchranca zistí známky úplného upchania dýchacích ciest cudzím telesom, sa postihnutému v rámci poskytnutia prvej pomoci ako jeden z úkonov na uvoľnenie dýchacích ciest vykoná:
maximálne 5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v predklone
5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v záklone
požiadame postihnutého aby nadskakoval v predklone
7. Čo znamená v rámci prvej pomoci pojem „nedýcha normálne”:
kašeľ
rýchle dýchanie
krátke, úsilné, lapavé dychy
8. Priamym diagnostickým znakom dýchania je:
teplota a farba kože
dvíhanie hrudníka
kapilárny návrat
9. Laický záchranár pri nepriamej masáži srdca (stláčaní hrudníka) určuje miesto tlaku u dospelých aj detí takto:
horný okraj hrudnej kosti
hrudná kosť pod spojnicou prsných bradaviek
stred hrudníka (hrudnej kosti) a „kúsok“ nižšie smerom k bruchu, hrudná kosť nad jej dolným okrajom
10. Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Musíme si však uvedomiť nebezpečenstvo prenosného ochorenia. Prevenciou je použitie:
ochranných rukavíc (sú v lekárničke)
papierovej vreckovky
prirodzených obranných mechanizmov záchrancu
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK