Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. V rámci poskytovania prvej pomoci laikmi je pri resuscitácii dospelých aj detí odborníkmi odporúčaný tzv. všeobecný algoritmus (striedať 30 stlačení hrudníka a 2 záchranné vdychy). Súčasne sa však tvrdí, že pri resuscitácií detí sú odchýlky, ktoré všeobecný algoritmus urobia pre ne vhodnejším. Rozdiel medzi resuscitáciou detí a resuscitáciou dospelých spočíva v nasledovnom:
u detí začíname so stláčaním hrudníka
u dospelých nezačíname so stláčaním hrudníka
u detí začíname záchrannými vdychmi, u dospelých začíname stláčaním hrudníka
2. Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:
uvoľnenie dýchacích ciest
volanie záchrannej zdravotnej služby
vybratie cudzieho telesa z rany
3. Ktorú skupinu funkcií ľudského organizmu zaraďujeme medzi základné životné funkcie?
vedomie, dýchanie, cítenie
krvný obeh, vedomie, trávenie
vedomie, dýchanie, krvný obeh
4. Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je kontrola základných životných funkcií. Ak je dospelý v bezvedomí, nedýcha potom záchranca má:
začať stláčať hrudník
začať dýchanie z pľúc do pľúc
vykonať protišokovú polohu
5. Medzi pasívne bezpečnostné vybavenie osobného automobilu patrí:
opierka hlavy
helma
lekárnička
6. Kedy nemusí záchranca poskytnúť prvú pomoc?
ak by sa pri poskytovaní prvej pomoci unavil
ak by si pri poskytovaní prvej pomoci znehodnotil oblečenie
ak by bol pri poskytovaní prvej pomoci ohrozený na živote
7. Najjednoduchšia prvá pomoc pri zlomenine dlhých kostí dolných končatín je:
priloženie zdravej končatiny k poškodenej, vyplnenie priestoru medzi nimi mäkkou tkaninou a fixovanie končatín k sebe
priloženie dlahy na poranenú končatinu a jej znehybnenie nad a pod kĺbmi
znehybnenie končatiny jej fixáciou po oboch stranách
8. Ochrannú prilbu motocyklistom a iným snímame pred odborným ošetrením len ak:
má postihnutý poranenú hlavu
to chce postihnutý, lebo ho tlačí
bráni dýchaniu
9. PVC rúška 20 x 20 cm (lekárnička) sa používa pri:
ošetrení otvoreného poranenia hrudníka (strelné, bodné prenikajúce poranenie)
izolovanie poraneného v chladnom prostredí
prekrytie silne krvácajúcich rán
10. Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:
zrakom, sluchom, cítením
zrakom a zaroseným zrkadielkom
uchom priloženým na hruď postihnutého
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK