Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Rozsah a charakter poranení pri dopravnej nehode nie je ovplyvnený:
hmotnosťou dopravného prostriedku
rýchlosťou dopravného prostriedku v okamžiku nárazu
telefonovaním počas jazdy
2. Pri poskytovaní prvej pomoci pri poranení hrudníka je vhodná poloha:
v polosede s natočením na poranenú stranu
poležiačky s natočením na neporanenú stranu
poležiačky s natočením na poranenú stranu
3. Pri dusení sa, pri ktorom záchranca zistí známky úplného upchania dýchacích ciest cudzím telesom, sa postihnutému v rámci poskytnutia prvej pomoci ako jeden z úkonov na uvoľnenie dýchacích ciest vykoná:
maximálne 5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v predklone
5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v záklone
požiadame postihnutého aby nadskakoval v predklone
4. Profesionálny systém prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti zahŕňa:
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a záchrannú zdravotnú službu
dopravnú a záchrannú zdravotnícku službu
nemocnice a polikliniky
5. Pri poraneniach hlavy myslíte na možnosť poranenia:
krčnej chrbtice
ciev na krku
hrudníka
6. Koľko % kyslíka obsahuje vzduch?
20,9
26
60
7. Po zásahu elektrickým prúdom, po zaistení vlastnej bezpečnosti a vyslobodení postihnutého, záchranca ihneď kontroluje základné životné funkcie, a ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, musí ihneď začať:
resuscitáciu a volať záchrannú zdravotnú službu (ak ju ešte nevolal)
slovne povzbudzovať postihnutého, aby dýchal
s uložením do stabilizovanej polohy
8. Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonávať záchranný vdych za účinný spôsob resuscitácie sa považuje len nepretržité stláčanie hrudníka. Trénovaná frekvencia stláčania hrudníka je okolo:
80 za minútu
130 za minútu
100 za minútu
9. Ak je postihnutý pri vedomí a príznaky šoku sú v dôsledku srdcového záchvatu alebo poranenia hrudníka, uložíme ho do:
protišokovej polohy
polo sediacej polohy
stabilizovanej polohy
10. Pri závažnej dopravnej nehode je nepriamy svedok nehody (vodič iného auta) zo zákona povinný:
zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, volať záchrannú zdravotnú službu
zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, volať záchrannú zdravotnú službu a poskytnúť prvú pomoc postihnutým
zhodnotiť situáciu a ísť vlastným dopravným prostriedkom pre pomoc
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK