Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je kontrola základných životných funkcií. Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha potom záchranca:
zisťuje stav krvného obehu hmataním tepu na krčnej tepne
nezisťuje stav krvného obehu, ale okamžite začne resuscitovať
zisťuje stav krvného obehu priložením ucha na oblasť srdca a počúvaním tlkotu srdca
2. Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:
zrakom, sluchom, cítením
zrakom a zaroseným zrkadielkom
uchom priloženým na hruď postihnutého
3. Čo znamená v rámci prvej pomoci pojem „nedýcha normálne”:
kašeľ
rýchle dýchanie
krátke, úsilné, lapavé dychy
4. Ochrannú prilbu motocyklistom a iným snímame pred odborným ošetrením len ak:
má postihnutý poranenú hlavu
to chce postihnutý, lebo ho tlačí
bráni dýchaniu
5. Pri poraneniach hlavy myslíte na možnosť poranenia:
krčnej chrbtice
ciev na krku
hrudníka
6. Najčastejšou príčinou náhleho ohrozenia života je prerušenie alebo výrazné zníženie dodávky kyslíka pre mozgové bunky na viac ako:
4 až 5 minút
1 až 3 minúty
15 minút
7. Dospelý postihnutý je pri vedomí, dusí sa a híkavo dýcha. Záchranca v rámci poskytnutia prvej pomoci na spriechodnenie dýchacích ciest najskôr použije:
povzbudzovanie postihnutého do kašľa
maximálne 6 úderov medzi lopatky
vyčistenie ústnej dutiny
8. Rautekov hmat používame pri:
nasadení krčného goliera
vyslobodzovaní postihnutého z havarovaného auta
zastavení krvácania
9. Postupy pri ošetrení. Postihnutý je pri vedomí a nespolupracuje. Postup ošetrenia:
vykonáme možné úkony prvej pomoci a voláme záchranný systém
pokúšame sa za mierneho násilia vykonať vyšetrenie celého tela
do príchodu odbornej pomoci sa s postihnutým nerozprávame, aby sme ho nezaťažovali
10. Záchranca vykonáva dýchanie z pľúc do pľúc. Správnosť tohto úkonu zisťuje:
sledovaním dvíhania a klesania hrudníka
počúvaním dychového šelestu nad hrudníkom
sledovaním farby kože na tvári
© 2002 - 2022 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2022 MYCONNWEB.SK