Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Trojrohú šatku používame najčastejšie na:
znehybnenie končatín,
ošetrenie otvoreného poranenia hrudníka
sterilné krytie popáleniny
2. Záchranca vykonáva dýchanie z pľúc do pľúc. Správnosť tohto úkonu zisťuje:
sledovaním dvíhania a klesania hrudníka
počúvaním dychového šelestu nad hrudníkom
sledovaním farby kože na tvári
3. Postihnutému po úraze hrozí šok. Čo urobíte?
uložíte ho na chrbát a dvihnete mu hlavu
sledujete jeho životné funkcie, čakáte na prvé príznaky a potom sa rozhodnete
uložíte ho na chrbát a dvihnete mu dolné končatiny
4. Najčastejšou príčinou náhleho ohrozenia života je prerušenie alebo výrazné zníženie dodávky kyslíka pre mozgové bunky na viac ako:
4 až 5 minút
1 až 3 minúty
15 minút
5. Ak je postihnutý v bezvedomí, ale dostatočne dýcha, rozhodujeme sa o uložení do:
polo sediacej polohy
stabilizovanej polohy
polohy, ktorá mu vyhovuje
6. Laický záchranár pri nepriamej masáži srdca (stláčaní hrudníka) určuje miesto tlaku u dospelých aj detí takto:
horný okraj hrudnej kosti
hrudná kosť pod spojnicou prsných bradaviek
stred hrudníka (hrudnej kosti) a „kúsok“ nižšie smerom k bruchu, hrudná kosť nad jej dolným okrajom
7. Bezprostrednou príčinou dusenia môže byť:
úraz hrudníka
bolesť hlavy
popálenie v oblasti končatín
8. Rozsah a charakter poranení pri dopravnej nehode nie je ovplyvnený:
hmotnosťou dopravného prostriedku
rýchlosťou dopravného prostriedku v okamžiku nárazu
telefonovaním počas jazdy
9. Počet dychov za minútu u zdravého dospelého človeka v kľude je:
30 až 35
6 až 8
12 až 20
10. Ktorú skupinu funkcií ľudského organizmu zaraďujeme medzi základné životné funkcie?
vedomie, dýchanie, cítenie
krvný obeh, vedomie, trávenie
vedomie, dýchanie, krvný obeh
© 2002 - 2022 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2022 MYCONNWEB.SK