Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Ak je to možné, prvým zákrokom pri popálení je:
chladiť postihnutú časť tela najmenej 10 – 15 minút (voda alebo iná chladná neagresívna tekutina)
potrieť postihnuté miesto masťou na popáleniny
potrieť postihnuté miesto vaječným bielkom
2. Ochrannú prilbu motocyklistom a iným snímame pred odborným ošetrením len ak:
má postihnutý poranenú hlavu
to chce postihnutý, lebo ho tlačí
bráni dýchaniu
3. Dospelý postihnutý je pri vedomí, dusí sa a híkavo dýcha. Záchranca v rámci poskytnutia prvej pomoci na spriechodnenie dýchacích ciest najskôr použije:
povzbudzovanie postihnutého do kašľa
maximálne 6 úderov medzi lopatky
vyčistenie ústnej dutiny
4. Kardiopulmonálna resuscitácia znamená:
striedanie stláčania hrudníka a dýchania z pľúc do pľúc
len stláčanie hrudníka
len dýchanie z pľúc do pľúc
5. Ktorú skupinu funkcií ľudského organizmu zaraďujeme medzi základné životné funkcie?
vedomie, dýchanie, cítenie
krvný obeh, vedomie, trávenie
vedomie, dýchanie, krvný obeh
6. Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:
uvoľnenie dýchacích ciest
volanie záchrannej zdravotnej služby
vybratie cudzieho telesa z rany
7. Medzi stavy bezprostredne ohrozujúce život patrí:
dusenie
krvácanie z nosa
zlomenina stehna
8. Medzi základné ciele poskytnutia prvej pomoci postihnutému patrí:
zabrániť ďalšiemu poškodeniu zdravia
zistiť najbližšieho príbuzného postihnutého
zistiť, v ktorej nemocnici bol už liečený
9. Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je kontrola základných životných funkcií. Ak je dospelý v bezvedomí, nedýcha potom záchranca má:
začať stláčať hrudník
začať dýchanie z pľúc do pľúc
vykonať protišokovú polohu
10. Čo znamená v rámci prvej pomoci pojem „nedýcha normálne”:
kašeľ
rýchle dýchanie
krátke, úsilné, lapavé dychy
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK