Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Pri dusení sa, pri ktorom záchranca zistí známky úplného upchania dýchacích ciest cudzím telesom, sa postihnutému v rámci poskytnutia prvej pomoci ako jeden z úkonov na uvoľnenie dýchacích ciest vykoná:
maximálne 5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v predklone
5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v záklone
požiadame postihnutého aby nadskakoval v predklone
2. Medzi základné ciele poskytnutia prvej pomoci postihnutému patrí:
zabrániť ďalšiemu poškodeniu zdravia
zistiť najbližšieho príbuzného postihnutého
zistiť, v ktorej nemocnici bol už liečený
3. Dospelý postihnutý je pri vedomí, dusí sa a híkavo dýcha. Záchranca v rámci poskytnutia prvej pomoci na spriechodnenie dýchacích ciest najskôr použije:
povzbudzovanie postihnutého do kašľa
maximálne 6 úderov medzi lopatky
vyčistenie ústnej dutiny
4. Kedy nemusí záchranca poskytnúť prvú pomoc?
ak by sa pri poskytovaní prvej pomoci unavil
ak by si pri poskytovaní prvej pomoci znehodnotil oblečenie
ak by bol pri poskytovaní prvej pomoci ohrozený na živote
5. Osoba so znakmi srdcového záchvatu by mala:
vykonať návštevu u svojho lekára
rýchlo sa dopraviť dopravným prostriedkom do najbližšej nemocnice
volať linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
6. Závažné krvácanie ste ošetrili tlakovým obväzom, ktorý postupne presiakol krvou. Čo urobíte?
opatrne odstránite obväz a okamžite založíte nový
odstránite rýchlo pretečený obväz a stlačíte ranu prstami
naložíte ďalšiu vrstvu krycieho obväzu, ktorý upevníte ovinadlovým obväzom pod vyšším tlakom
7. Hmatateľným prejavom činnosti srdca je:
teplota končatín
pulz
farba kože
8. Po zásahu elektrickým prúdom, po zaistení vlastnej bezpečnosti a vyslobodení postihnutého, záchranca ihneď kontroluje základné životné funkcie, a ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, musí ihneď začať:
resuscitáciu a volať záchrannú zdravotnú službu (ak ju ešte nevolal)
slovne povzbudzovať postihnutého, aby dýchal
s uložením do stabilizovanej polohy
9. Lekárnička prvej pomoci so základnou výbavou:
sa musí nachádzať vo všetkých motorových vozidlách
sa musí nachádzať iba v niektorých motorových vozidlách
je nepovinnou výbavou motorových vozidiel
10. Transport kyslíka pre zachovanie života sa uskutočňuje z:
atmosféry do pľúc, potom do krvi a nakoniec prostredníctvom krvného obehu do buniek ľudského tela
kyslíkovej bomby cez dýchaciu masku do pľúc
okolitého vzduchu cez dýchacie cesty do krvi
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK