Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Počet pulzov za minútu u zdravého dospelého človeka v kľude je:
60 až 90
100 a viac
30 až 40
2. Ak sa postihnutý pri vedomí sťažuje na silné bolesti v oblasti krku, chrbta, v hrudnej alebo driekovej oblasti, nemôže hýbať končatinami a necíti na nich dotyk máte podozrenie na:
infarkt myokardu
zlomeninu chrbtice a poškodenie miechy
šokový stav
3. Počet dychov za minútu u zdravého dospelého človeka v kľude je:
30 až 35
6 až 8
12 až 20
4. Po zásahu elektrickým prúdom, po zaistení vlastnej bezpečnosti a vyslobodení postihnutého, záchranca ihneď kontroluje základné životné funkcie, a ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, musí ihneď začať:
resuscitáciu a volať záchrannú zdravotnú službu (ak ju ešte nevolal)
slovne povzbudzovať postihnutého, aby dýchal
s uložením do stabilizovanej polohy
5. Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:
zrakom, sluchom, cítením
zrakom a zaroseným zrkadielkom
uchom priloženým na hruď postihnutého
6. Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonávať záchranný vdych za účinný spôsob resuscitácie sa považuje len nepretržité stláčanie hrudníka. Trénovaná frekvencia stláčania hrudníka je okolo:
80 za minútu
130 za minútu
100 za minútu
7. Na nedostatok kyslíka sú najcitlivejšie:
mozgové bunky
pľúca
obličky
8. U postihnutých v bezvedomí hrozí upchatie dýchacích ciest, ku ktorému prispieva aj tzv. zapadnutie jazyka. Život zachraňujúcim úkonom môže byť:
dvihnutie brady s miernym záklonom hlavy (manéver „prst – brada“)
vytiahnutie jazyka prstami
silný záklon hlavy a vytiahnutie jazyka
9. Koľko % kyslíka obsahuje vzduch?
20,9
26
60
10. Medzi základné ciele poskytnutia prvej pomoci postihnutému patrí:
zabrániť ďalšiemu poškodeniu zdravia
zistiť najbližšieho príbuzného postihnutého
zistiť, v ktorej nemocnici bol už liečený
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK