Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Ak je to možné, prvým zákrokom pri popálení je:
chladiť postihnutú časť tela najmenej 10 – 15 minút (voda alebo iná chladná neagresívna tekutina)
potrieť postihnuté miesto masťou na popáleniny
potrieť postihnuté miesto vaječným bielkom
2. Bezprostredné ohrozenie života nastane pri nedostatku:
vody
kyslíka
fruktózy
3. Priamym diagnostickým znakom dýchania je:
teplota a farba kože
dvíhanie hrudníka
kapilárny návrat
4. Záchranca zisťuje prítomnosť krvného obehu na základe:
stavu vedomia a prítomnosti alebo neprítomnosti dýchania
pohmatu pulzu na krčnej tepne
pohmatu pulzu na stehnovej tepne
5. Pri poskytovaní prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom nízkeho napätia v domácnosti je, podľa možnosti, nutné ako prvé:
kričať o pomoc a prerušiť prívod elektrického prúdu do tela postihnutého
volať elektrikárov
volať záchrannú zdravotnú službu
6. Záchranca vykonáva dýchanie z pľúc do pľúc. Správnosť tohto úkonu zisťuje:
sledovaním dvíhania a klesania hrudníka
počúvaním dychového šelestu nad hrudníkom
sledovaním farby kože na tvári
7. Medzi pasívne bezpečnostné vybavenie osobného automobilu patrí:
opierka hlavy
helma
lekárnička
8. Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Musíme si však uvedomiť nebezpečenstvo prenosného ochorenia. Prevenciou je použitie:
ochranných rukavíc (sú v lekárničke)
papierovej vreckovky
prirodzených obranných mechanizmov záchrancu
9. Postupy pri ošetrení. Postihnutý je pri vedomí a nespolupracuje. Postup ošetrenia:
vykonáme možné úkony prvej pomoci a voláme záchranný systém
pokúšame sa za mierneho násilia vykonať vyšetrenie celého tela
do príchodu odbornej pomoci sa s postihnutým nerozprávame, aby sme ho nezaťažovali
10. Kedy nemusí záchranca poskytnúť prvú pomoc?
ak by sa pri poskytovaní prvej pomoci unavil
ak by si pri poskytovaní prvej pomoci znehodnotil oblečenie
ak by bol pri poskytovaní prvej pomoci ohrozený na živote
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2021 MYCONNWEB.SK