Úvod » Referencie » Doplnky » Povinná výbava lekárničiek
Povinná výbava lekárničiek
Povinný obsah lekárničky pre vybranú kategóriu vozidiel:
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča - M1
  Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks
  Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
 3. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm), 2 bal. á 5 ks
 4. náplasť hladká textilná, 2, 5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks
  Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
 2. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks
  Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov
 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks
Základným poslaním lekárničky vo vozidle je zabezpečiť jej užívateľovi poskytnutie čo najúčinnejšej prvej pomoci hneď pri prvotnom kontakte so zranenými po dopravnej nehode. Túto skutočnosť si však mnohí vodiči neuvedomujú, resp. ju ignorujú a dokonca neraz lekárničku považujú len za nutné zlo, ktoré musia akceptovať ak nechcú platiť pokutu. A tak sa k nej aj správajú. Nekontrolujú jej obsah, nedopĺňajú jej časti, nesprávne ju skladujú, a pod. Svoj veľký omyl si neraz uvedomia až príliš neskoro, niekedy dokonca až vtedy, keď sú oni alebo ich blízki odkázaní na takéhoto istého "vodiča". A vtedy už býva skutočne neskoro...
Byť dobrým vodičom neznamená len opatrne a ohľaduplne jazdiť, poznať a dodržiavať predpisy, starať sa o technický stav vozidla. Dobrý vodič sa pozná hlavne podľa jeho správania v krízových situáciách. A dopravná nehoda takou bezpochyby je. Poskytnúť hoci laickú ale naozaj účinnú prvú pomoc nie je v skutočnosti zväčša nič extrémne náročné, avšak je potrebné sa s jej zásadami vopred oboznámiť a natrénovať ich. K tejto príprave patrí samozrejme aj starostlivosť o lekárničku a osvojenie si jej správneho a včasného použitia. Je potrebné vopred sa prakticky oboznámiť s jej obsahom, polohou jednotlivých modulov a pomôcok, dbať na ich kvalitu a dostupnosť vo vozidle, pretože pri nehodách zväčša rozhodujú sekundy ...
1. Obsah lekárničiek je určený najmä na
a) ošetrenie malých rán a odrenín,
b) ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
c) ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
d) ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

2. Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:
a) Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
b) Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
c) Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
d) Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov
3. Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby, pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.

4. Každý obal modulu lekárničky má
a) náležitosti podľa bodov 2 a 3, pričom označenie príslušného modulu má vydržať na jeho povrchu po celý čas používania lekárničky,
b) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania obsahu modulu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
c) mať hladkú povrchovú úpravu,
d) byť vyrobený z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu modulu.

5. Obal lekárničky má
a) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
b) byť vyrobený z materiálu za bežných atmosférických podmienok nepremokavého a prachuvzdorného a zároveň vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí -20 oC až +60 oC,
c) byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky,
d) mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pri lekárničke podľa § 1 ods. 1 písm. a) s minimálnou veľkosťou 4 cm.

6. Lekárnička je slovne označená na čelnej strane obalu a aj na vnútornom letáku podľa kategórie motorového vozidla, pre ktorú je lekárnička určená, pričom toto označenie spĺňa charakteristiku podľa bodu 5 písm. c). Každá zdravotnícka pomôcka a kozmetický výrobok lekárničky sú správne označené, na štítku majú údaje uvedené v slovenskom jazyku a okrem nožníc sú samostatne zabalené.

7. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.8. Karta prvej pomoci je vyrobená z vodovzdorného a prachuvzdorného materiálu tak, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania lekárničky. Karta prvej pomoci má dve strany.
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK