Úvod » Referencie » Doplnky » Dopravné značky a zariadenia
Dopravné značky a zariadenia
 
► Výstražné značky
► Zvislé dopravné značky
► Výstražné značky
► Zvislé dopravné značky
1. Zákruta vpravo - A1a

Význam, popis:

Značka Zákruta vpravo (č. A1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

2. Zákruta vľavo - A1b

Význam, popis:

Značka Zákruta vpravo (č. A1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

3. Dvojitá zákruta prvá vpravo - A2a

Význam, popis:

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

4. Dvojitá zákruta prvá vľavo - A2b

Význam, popis:

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

5. Nebezpečné klesanie - A3a

Význam, popis:

Značka Nebezpečné klesanie (č. A3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným napríklad, kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.

6. Nebezpečné stúpanie - A3b

Význam, popis:

Značka Nebezpečné stúpanie (č. A3b) upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 %, alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

7. Zúžená vozovka z oboch strán - A4a

Význam, popis:

Značka Zúžená vozovka z oboch strán (č. A4a) upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

8. Zúžená vozovka sprava - A4b

Význam, popis:

Značky Zúžená vozovka sprava (č. A4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

9. Zúžená vozovka zľava - A4c

Význam, popis:

Značky Zúžená vozovka sprava (č. A4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

10. Nerovnosť vozovky - A5

Význam, popis:

Značka Nerovnosť vozovky (č. A5) upozorňuje na priečne, alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.

Celkom: 439 Na stránke: 10 Strán: 44 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2024 MYCONNWEB.SK