Úvod » Referencie » Doplnky
Doplnky
Atraktívnosť a samotnú návštevovanosť stránky môžu výraznou mierou ovplyvniť tzv. doplnky. Tie stránku nielen graficky spestrujú, ale svojím zameraním neraz aj funkčne skvalitňujú, pretože podstatne rozširujú rozsah ňou poskytovaných služieb. Vo väčšine prípadov sú dôležitou súčasťou stránky. Vhodný počet a špecializácia takýchto doplnkov dokáže Vašu stránku odlíšiť od stránok konkurencie. To má samozrejme kladný vplyv na úspešnosť dosiahnutia cieľa, pre ktorý bola vlastne vytvorená. V nasledujúcej časti Vám ponúkame niekoľko príkladov doplnkov, ktoré sme už v našich projektoch použili.
Štvrtok, 22. augusta 2019 meniny Vaše IP: 3.227.233.6
Predpoveď počasia
Počasie pre kraj:
Počasie pre kraj:
BRATISLAVSKÝ KRAJ Počasie
► Cestná premávka:
Priemerné ceny (€) pohonných látok v SR za obdobie 1 / 2019
Natural95
1,239
Natural98
1,442
LPG
0,569
Nafta
1,188
Zdroj: Štatistický úrad SR
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2019
Nehody
1338
Ťažké zranenia
57
Usmrtenia
25
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia:
Učebné osnovy vydané MDVaRR SR podľa zákona č. 93/2005 Z. z. pre kurzy
► Zdravie a kondícia:
► Financie:
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK