Úvod » Referencie » Doplnky » Basal Metabolic Rate (BMR)
Basal Metabolic Rate (BMR)
Pre určenie optimálnej energetickej spotreby človeka s priemernou stavbou tela sa používa výpočet bazálneho metabolizmu BMR (z anglického Basal Metabolic Rate). Bazálny metabolizmus vyjadruje približné množstvo energetického príjmu potrebného pre zachovanie základných životných funkcií (dýchanie, trávenie a iné nevyhnutné životné funkcie). Vo výške tejto hodnoty nie je zohľadnený energetický príjem potrebný na pokrytie denných pohybových aktivít. Zjednodušene povedané, je to výdaj energie v kľudovom stave.
Výpočet BMR
Výška:
Výška:
Váha:
Váha:
Vek:
Vek:
Pohlavie:
Pohlavie:
muž
žena
Výsledok
?
Hodnota BMR je Vaša optimálna denná spotreba energie zvýšená o približný výdaj energie na základe odhadnutej pohybovej aktivity. Takéto množstvo energie by ste mali tiež prijať. Ak sa chystáte znížiť svoju hmotnosť, mal by byť Váš denný príjem energie o niečo nižší. Nezabudnite však aj na vyváženie sacharidov, tukov a bielkovín.
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK