Od jednoduchých stránok až po zložité systémy ...
Sme stabilným a spoľahlivým článkom v segmente tvorcov a poskytovateľov služieb na webe. Poskytujeme originálne, vysokokvalitné, vysokoefektívne webovské konštrukcie a dizajnérske riešenia, ktoré naším klientom pomáhajú zvýšiť konkurencieschopnosť poskytovaním online služieb a prezentovaním sa užívateľsky prívetivým a graficky atraktívnym spôsobom.
► Úvod
► O MyConnWeb.sk
► Činnosti a služby
► Užitočné súčasti
► Referencie
► Cenník
► Spolupráca
► Kontakt
| • Štvrtok, 19. apríla 2018 meniny
Vaše IP: 54.167.196.208 • Posledná aktualizácia: 15.02.2018 23:30:04 • |

Úvod » Činnosti a služby

» Stručne o službách MyConnWeb.sk
Kompletné služby pre vytvorenie a prevádzkovanie webovej stránky alebo portálu.
Ponúkame Vám vysokú kvalitu, rýchle spracovanie a rozumnú cenu!
MCW Development - výroba stránok
Predstavy naších klientov dokážeme kvalitne a spoľahlivo pretransformovať do vzhľadu a funkcionality ich stránok. Vďaka rozsiahlým znalostiam, vysokej efektivite a dlhoročným skúsenostiam dokážeme rýchlo a úspešne reagovať na takmer všetky ich požiadavky. Naším cieľom je obojstranná spokojnosť.
Získajte novú, modernú a spoľahlivú web stránku s plnou garanciou za dobrú cenu!
 
MCW Administration - správa stránok
Všetkým klientom, ktorí sa rozhodnú zveriť správu svojej web stránky, portálu alebo aplikácie do naších rúk, ponúkame rýchlu odozvu na požadované zmeny, potrebné doplnky či prípadné technické alebo aj iné prevádzkové problémy a garantujeme náš aktívny prístup po celú dobu správcovania.
Získajte kvalifikovaného správcu pre svoju web stránku za výhodnú cenu!
NÁVRH • VYHOTOVENIE • INŠTALÁCIA • SEO • SPRÁVA • ŠTATISTIKY A MARKETING • DOMÉNA • WEBHOSTING
 • GRAFIKA - navrhneme vzhľad webovej stránky a vytvoríme jej statické aj animované grafické prvky
 • KÓD - pokročilým programovaním dosiahneme spoľahlivú funkčnosť webovej stránky v požadovanom rozsahu
 • DATABÁZA - navrhneme, vytvoríme a optimalizujeme databázu, spracujeme kódové prepojenie s funkciami webovej stránky
 • SLUŽBY - vykonávame všetky činnosti, ktoré zabezpečia dostupnosť a zvýšia úspešnosť webovej stránky a na nej ponúkaných služieb a produktov
   Profesionálny prístup, spoľahlivé služby a produkty
Vieme, že neexistujú dvaja zákazníci, ktorí by mali úplne rovnaké požiadavky. Preto svoje produkty prispôsobujeme individuálnym predstavám každého z vás. Od prvého kontaktu s vami, až do úplného ukončenia zákazky, pravidelne konzultujeme všetky záležitosti týkajúce sa daného projektu.
Vieme, že čas sú peniaze, a preto sme pripravení na vaše požiadavky ihneď reagovať. Takže rýchlosť spracovania celej zákazky je limitovaná len presnosťou a rýchlosťou definovania úloh zo strany zákazníka. Pre skrátenie času výroby cieľového produktu doporučujeme používať pri vzájomnej komunikácii Internet.

Taktiež sa zaručujeme, že od vás prijaté úlohy budú vykonané vo vysokej kvalite a s plne definovanou funkčnosťou, na čo poskytujeme záruku v rozsahu uvedenom v licenčnom liste, ktorý je súčasťou každého produktu.
Pri grafickom spracovaní zosúlaďujeme estetické cítenie zákazníka, jedinečnosť grafických prvkov a celkovú atraktívnosť stránky.

V žiadnom prípade našou stratégiou nie je presviedčať zákazníka o aplikovaní naších predstáv, ale len a len "pretaviť" jeho predstavy do reality. Samozrejme, že v prípade požiadavky sme každému zákazníkovi pripravení poradiť tak, aby bol s finálnym produktom maximálne spokojný.
Na všetky naše produkty poskytujeme záruku danú Obchodným zákonníkom a špeciálnymi ustanoveniami obsiahnutými v licenčnom liste, ktorý je súčasťou každého dodaného produktu.
Za pravdivosť informácií dodaných klientom zodpovedá v plnej miere len a len predmetný klient.
Pozorne načúvame Vaším individuálnym potrebám a aktívne pristupujeme k ich realizácii!
   Komplexnosť spracovania požiadaviek
Väčšina klientov nedisponuje informáciami čo, kde a kedy je potrebné urobiť pre komletné a efektívne spustenie a následné prevádzkovanie stránky. Práve im sme po dohode pripravení vyrobiť a sprevádzkovať web stránku, blog, portál či systém tzv. na kľúč. So súhlasom klienta vykonáme všetky kroky a opatrenia potrebné na dosiahnutie požadovaného cieľa.
 • získame pre Vás štatút užívateľa domén u národného registrátora
 • navrhneme vhodnosť, zistíme prístupnosť a zaregistrujeme Vašu novú doménu
 • vypracujeme porovnávaciu štúdiu, v ktorej Vám navrhneme poskytovateľa a vhodný typ webhostingu
 • spoločne vypracujeme vzhľad a funkcionalitu
 • spracujeme podklady, zhotovíme produkt, naplníme databázy a kvalitne otestujeme
 • vykonáme inštaláciu a konfiguráciu
 • vykonáme SEO (Search Engine Optimization) a zaregistrujeme do vyhľadávačov
 • poskytneme užívateľské školenie
 • poskytneme marketingové a správcovské služby
Zverte svoje požiadavky do rúk profesionálom so znalosťami a skúsenosťami!
MCW vyhlásenie
Tešíme sa na každého klienta, ale zároveň sa aj snažíme, aby výsledky našej práce poskytovali služby a informácie len s nezávadným obsahom. Vyhradzujeme si preto právo odmietnúť zákazky, ktorých obsah sa nezhoduje so zdravým vývojom a dôstojným životom každého jedinca či skupiny ľudí, zasahujú do ich práv, spôsobujú újmu na cti, propagujú nedemokratické hnutia a strany alebo sú hrubým spôsobom v rozpore so všeobecne zaužívanými etickými a právnymi princípmi.
Informácie a online podpora
Využite hosting podľa vašich potrieb, WebSupport.sk
   Úvod  |  O MyConnWeb.sk  |  Činnosti a služby  |  Užitočné súčasti  |  Referencie  |  Cenník  |  Spolupráca  |  Kontakt  |  Top ▲
MYCONNWEB.SK
Web solutions, web development,
web assistant services
 • vývojarské a programovacie práce
 • návrh a výroba grafických prvkov
 • správa webových stránok a aplikácií
 • marketingová podpora
 • CMS - originál na mieru aj GPL softvér
 • kompletné riešenia pre web /internet, intranet/
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2002 - 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené..